Bulkcontainrar

”Ge oss fordonet, vi ordnar resten.”

Du kan välja bland flera anpassningsbara alternativ, baserade på ditt transportbehov och det ämne som skall transporteras för att uppnå bästa möjliga avlastningshastighet.

Vi har lång erfarenhet av att tillverka konstruktioner för aluminiumcontainrar och ramkonstruktioner för släpfordon för transport av pulverämnen.

Vår produktutveckling tar hänsyn till de krävande nordiska förhållandena och våra kunders önskemål. På grund av transportutrustningens lätta vikt och enkla användning garanteras våra kunder att alltid få den kostnadseffektivaste lösningen.

Vi tillverkar:

  • Tippcontainrar och horisontella containrar med avskärmade fack för bulkfordon
  • tippbara och horisontella utbytescontainrar, låsanordningar i aluminium och utbytbara containersläpvagnar
  • horisontella släpvagnar med en självbärande konstruktion och låg tjänstevikt
  • alla reparationer av containrar, underhåll av hög kvalitet och reservdelstjänster
  • fordon som tillverkats säkert och ergonomiskt för användaren
  • individualiserade produkter för varje transportbehov
  • delar som tillverkats av rostfria material; med mindre underhållsbehov

Vi erbjuder också underhålls- och reservdelstjänster.