Kemiska containrar

Vi tillverkar utrustning för transport av kemikalier för industriell användning. Utrustningen tål hårda förhållanden. Dess höga teknologi, noggranna design och korrekta materialval möjliggör en stor nyttolast.

• ADR-tankbilar för transport av farliga ämnen
• lätta och hållbara konstruktioner
• skräddarsydda specialprodukter
• av alla produkter som vi tillverkar görs noggranna 3D-modeller och dimensionsbilder
• om alla produkter som vi tillverkar finns nödvändig information i medföljande mappar och i vårt elektroniska arkiv
• service och reservdelar