Referenser

1868_6-400x140

Lastbilspetroleumtank P27A5A

Levererad: Juni 2015
Kund: Simeon Tank Oy
Ort: Rajamäki
Användningsändamål: Transport av petroleum
Beskrivning:Chassi: Scania R490
Modell: P27A5A
Volym: 27,0 m3, 5 fack
Taravikt: n.14.000 kg
Axelbredd: 4-axlig lastbil, axelbredd 3 750 mm.
Utrustning: GW-10 styrsystem, centrallåssystem, pump, skyddssystem PRIDE för blandning, pneumatisk slangvinda, grenrör, TCS 700-35 EMR mätinstrumentet med skärm.