Ljud- och vibrationsdämpning

Ljud- och vibrationsdämpning minskar buller i industrianläggningar, på fartyg, och liknande. Minskad resonans förbättrar också säkerheten, förlänger utrustningens livscykel och bidrar till minskade bullernivåer och materialslitage.
Vi använder oss av Noxudol®-massa som minskar resonansen genom att omvandla den till värmeenergi. Trots sin höga bullerdämpningsförmåga väger Noxudol® mindre än hälften av traditionella bitumenmattor. Dessutom har produkten utomordentlig värmeisoleringsförmåga och kondensskydd, och innehåller antirostmedel. Efter en beläggning med Noxudol® kan föremålen målas och ytan uppfyller även de mest krävande kraven för hög brandsäkerhet.
Noxudols® bullerdämpande beläggning lämpar sig för metaller och plaster som är 0,5–5,0 mm tjocka, såsom bilchassier, fartygsspant, och ventilationsrör.