Transportörer och annan materialhanteringsutrustning

Vi levererar industriell materialhanteringsutrustning för olika behov. Våra huvudområden omfattar gruv- och energiindustrier, men vi har även levererat transportörer och processutrustning till operatörer i flera andra processindustrier.

Transportörer från Tretek och Kutepa

KuljettimetKutepa har förvärvat Tretek Oy, ett finländskt företag som är känt för sin höga kvalitet och tillförlitlighet. Tretek Oys välkända produkter är ett värdefullt tillskott till Kutepas redan imponerande sortiment.

Vårt sortiment omfattar:

 • Transportörer
 • Hissar
 • Kedjetransportörer
 • Skruvtransportörer
 • Pumpar och rörledningar
 • Automatisk lastutrustning och lasttankar
 • Silar
 • Roterande matare
 • Filter
 • Blandare
 • Doseringsverktyg
 • Slussluckor och ventiler

Mätinstrument, detektorer och annan utrustning för övervakning, och industriell automation

I samarbete med Kutepa Electric Service levererar vi också all utrustning som behövs för att övervaka och styra processer och automatik. Vi formger och tillverkar mätinstrument för våra kunder.