Hälsningar från Kutepa

Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy, Kutepa, har köpt produktionsmaskineri, filer, en del av den ofärdiga produktionen och lagerdelen från Nordic Tank Kuortanes konkursbo. Till följd av detta utvidgar vi vår verksamhet till att inbegripa transportfordon.

Vi kommer att sälja, tillverka och serva tanksläp / växelflak för flytande bränsle och transport av bulkmaterial. Vi kommer att börja tillverkningsprocesserna i f.d. Nordic Tank Kuortane Oys produktionsanläggningar i Kuortane. Vi har anställt tidigare personal från Nordic Tank Kuortane Oy för att bevara expertisen inom våra väggar. För transportfordonen kommer vi att återinföra namnet SITE, som varit i bruk sedan 1975.

Försäljning av transportfordon:
Ville Ala-Salmi (+358 503018425) Försäljning / Förnyad produktion och underhåll
Tommi Turigin (+358 400916633) Tillsyns- och underhållsförsäljning

En del av Kutepas tillverkningsverkstad kommer flytta till samma produktionsanläggningar. De inköpta maskinerna förbättrar också vår effektivitet och kvalitet i verkstaden. Vi har nu t.ex. en produktionslinje som inkluderar en längsgående svetsjigg och en 6 meter lång valsmaskin.

Kutepa Electric Service Oys verksamhet har upphört. Vi lyckades inte öka det elektriska och automatiserade arbetet vid våra leveranser. Emellertid har vi möjlighet att fortsätta erbjuda elektriskt och automatiserat arbete med våra partners vid behov.

Början på året har varit arbetsam för Kutepa-koncernen.  Vi har varit engagerade i många projekt, såsom tankar, transportörer, montering och beläggning.

Siirtotekniikka SITE OY grundades år 1974 av Timo Laurio, Tapani Viinikka och Eric Ruda. Företaget infördes i handelsregistret 1975-07-11.

Sedan 1975 har SITE Oy tillverkat tanksläp och tankskalskonstruktioner till fordon. SITE Oys expertområde var svetsning av tankskal av aluminium och rostfritt stål. Företagets affärsverksamhet inkluderade tillverkning av utrustning för bulktransport av pulver och granulat, liksom konstruktion av specialfordon för transport av farligt gods.

SITE Oys andra produktionsområden sedan starten var pneumatiska transport- och lagringssystem för pulver för industriella ändamål.

År 1985 förvärvade Finnvest Oy företagets hela aktiestock och fortsatte samma verksamhet. SITE Oy var en del av JYKI Group Oy från slutet av 1990-talet ända fram till år 2010, då SITE Oy slogs ihop med två av sina konkurrenter för att bilda Nordic Tank Oy. Företaget bytte namn till Nordic Tank Kuortane Oy år 2012.

I slutet av 1975 hade företaget en personalstyrka på 30 anställda. På sin topp under 1980-talet var SITE Oy arbetsgivare till närmare 100 personer. Några av de anställda har arbetat för företaget i nästan 40 år. Anställningsförhållanden har vanligtvis varit långlivade.

Under våren 2016 köpte Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy en del av verksamheten, och ändrade namnet återigen till SITE.

SITE kommer att tillverka utrustning för transport av flytande bränsle och olja, utrustning för bulktransporter av pulver och granulat, samt tillhandahålla underhåll och reparationer för tankkonstruktioner, både sina egna och andra tillverkares produkter.

Våra uppdaterade kontaktuppgifter >>

Ytterligare information:
Juha Kattelus
+358 407662424