Nyheter från Kutepa 2015-09-02 – Hälsningar från Kutepa

Kuortaneen Teollisuuspalvelut har förmåga att utforma, tillverka och ge EU-märkning till stödjande stålkonstruktioner i enlighet med standarden SFS-EN 1090, ända upp till högsta utförandeklassen, EXC 4. Vi höjde ribban från utförandeklass (EXC) 3 till (EXC) 4 under vår årliga granskning under våren 2015.

Kreditvärderingsföretaget Suomen Asiakastieto har beviljat Kuortaneen Teollisuuspalvelut Oy sitt platinacertifikat, det starkaste erkännandet i Finland, varje år från 2007 till 2015. Mellan 2007 och 2015 har Kuortaneen Teollisuuspalvelu varit en av de starkaste företagen i Finland. År 2015 var endast 3,84 % av de finländska företagen platinacertifierade.
Dessutom beviljade Bisnode Kutepa-koncernen (som består av Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy Kutepa Rubber Service Oy, Kutepa Industrial Service Oy, och Kutepa Electric Service Oy) sin högsta AAA-kreditklassificering. Endast 4 % av de finländska företagen inkluderades i den högsta kreditklassificeringen år 2015.

Kutepa har haft en god arbetssituation och ordervolym under hela våren och sommaren. Bland annat har vi levererat silor, containrar och transporter för olika projekt. Orderstocken och arbetssituationen för hösten ser också lovande ut.
Detta är till stor del tack vare vår viktigaste partner: ni, våra kunder.

Kutepa Engineering Oy slogs ihop med Kuortaneen Teollisuuspalvelu 2015-03-31. Projektleveranser är nu en del av Kuortaneen Teollisuuspalvelus utbud av tjänster.

Under våren har vi stängt vårt försäljningskontor i Kemi på grund av en betydande brist på investeringar i gruvindustrin i norra Finland. Emellertid är vi väl förberedda för att erbjuda service också i norra Finland ifall situationen skulle förändras.

Kuortaneen Teollisuuspalvelus organisation har gjort följande upplägg för att främja våra kundfokuserade aktiviteter:
– Joonas Kokko kommer att ansvara för att upprätthålla, utveckla och dokumentera våra kvalitetsförsäkringssystem
– Markus Anttila har börjat arbeta som tillverkningsverkstadens arbetschef, och säkerställer t.ex. tillförlitlig leverans

Kari Hauta, vd för Kutepa Electric Service Oy, har avgått från Kutepa. Kosti Kaataja har tagit över som projektledare på Kutepa Electric.

Med vänliga hälsningar,

Juha Kattelus