Kutepa Industrial Service

Kutepa Industrial Service Oy är ett företag som specialiserar sig på industriella mekaniska utrustningsinstallationer. Vi är kända för snabba svarstider, installationer av hög kvalitet och smidig kommunikation med kunder. Du kommer som kund alltid att hållas informerad om ditt projekts framåtskridande.

Vi installerar olika konstruktioner som används i industriverksamheten, däribland:

  • Silor och tankar
  • Rörsystem
  • Transportörer
  • Maskineri och utrustning

Vi erbjuder även underhålls- och reparationstjänster och processförbättrande tjänster för industrianläggningar runt om i Finland. Våra tjänster omfattar t.ex. svetsningsreparationer och maskinlinjeflytt.