Kutepa Engineering Oy kommer att slås ihop med Kuortaneen Teollisuuspalvelu 2015-03-31

Kutepa Engineering Oy kommer att slås ihop med Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy 2015-03-31 Kutepa Engineerings verksamhet kommer att fortsätta som en del av Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy. Kontakt: Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy (FO-nummer: 0954054-8). Kuortaneen Teollisuuspalvelu har förmåga att utforma, tillverka och EU-märka stödjande stålkonstruktioner enligt standarden SFS-EN 1090. Under den årliga revisionen i mars, som är en […] Läsa mer»

Verkkosivut

Kutepas nya hemsida är nu uppe

Kutepa-koncernens nya hemsida var uppe i slutet av januari och kommer att ge en aktuell bild av koncernens löpande verksamhet. Den nya hemsidan belyser vår styrka som en helhetsleverantör av materialhanteringssystem. Vi känner oss säkra på att den nya hemsidan kommer att betjäna våra olika kunders och intressegruppers behov.