Industriell installation och underhåll

Kutepa Industrial Service Oy är ett företag som specialiserar sig på industriella mekaniska utrustningsinstallationer. Vi tillverkar konstruktioner som behövs inom industrin, däribland silor, rörledningar, transportband och processutrustning. Vi erbjuder även underhålls- och reparationstjänster till industrianläggningar runt om i Finland.

HSEQ