Materiaalinkäsittely- ja varastointijärjestelmien ammattilainen

Kutepa Group

Tietosuojaseloste työnhakijoille

Päivitetty 2.1.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen ylläpitäjänä toimii:
Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy (myöh. Kutepa),
myös tytäryritystensä Kutepa Rubber Service Oy ja Kutepa Industrial Service Oy puolesta Os. Tehtaantie 1, 63100 Kuortane

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kutepasta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden sekä harjoittelupaikanhakijoiden työhakemusten vastaanottaminen, käsitteleminen ja säilyttäminen. Käsittelyperusteena tietojesi osalta on mahdollisesti syntyvä työ- tai harjoittelusopimus, antamasi suostumus tai lainsäädännön asettamat vaatimukset (Työsopimuslaki, Ulkomaalaislaki, Yhdenvertaisuuslaki, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä).

Hakijana annat itse henkilötietosi ja muut työhakemustiedot työhakemuslomakkeelle. Sinulta saamiamme tietoja työhakemuksella ovat :

  1. Perustiedot : nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja asuinpaikkakunta.
  2. Työtehtävää ja työnhakua koskevat tiedot.
  3. Koulutus- ja osaamistiedot.
  4. Mahdolliset liitetiedostot ( hakemus, cv ).

Lisäksi voimme täydentää sinua koskevaa tietoa työhaastattelun yhteydessä, suostumuksellasi suoritetun soveltuvuusarvioinnin tai huumausaine- tai työhöntulotarkastuksen perusteella ja sinun työhakemuksellasi antamilta suosittelijoilta. Työhakemustietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?

Säilytämme hakemustietojasi aina luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja rekrytointiprosessin hoitamiseksi. Hakemustietojen käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin.

Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolien käyttöön. Rekrytoitaessa ja henkilön tehtävään soveltuvuutta arvioitaessa voimme kuitenkin luovuttaa hakemustietojasi sopimussuhteisille kolmansille osapuolille. Tietojasi ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Kutepalla tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.
Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä prosesseja, joita Kutepa hallinnoi tai käsittelee. Tämä koskee niin Kutepan ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Kutepan järjestelmien ja prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla ja ne on suojattu tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme hakemustietojasi rekrytointiprosessin vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Avoimet hakemukset eivät ole enää aktiivisena kuuden kuukauden jälkeen hakemuksen jättämisestä, jos emme ole edenneet rekrytointiprosessissa kanssasi.

Mikäli rekrytointiprosessissa on edetty, säilytämme hakemustasi 6 kk ajan hakemuksen jättämisestä. Kohdennettuihin hakuihin tulleita hakemuksia säilytämme myös 6 kk ajan hakemuksen jättämisestä.

Jos sinut valitaan tehtävään, rekrytointiprosessin aikana kertyneet henkilötietosi siirretään Kutepan järjestelmään, jota koskien on saatavissa lisätietoa Kutepan henkilöstön rekisterisuojaselosteesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja tietyin edellytyksin poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • Tietyissä tapauksissa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoa toiseen järjestelmään

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä: tiina.tuomisto@kutepa.fi. Lisätietoja Kutepan tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä: tiina.tuomisto@kutepa.fi.

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle sähköpostitse osoitteella tietosuoja@om.fi.