Slitage- och korrosionsskydd för material

Kutepa Rubber Service Oy

Du är här: Slitage- och korrosionsskydd / Ljud- och vibrationsdämpning

Ljud- och vibrationsdämpning

Ljud- och vibrationsdämpning minskar buller i industrianläggningar, på fartyg, och liknande. Minskad resonans förbättrar också säkerheten, förlänger utrustningens livscykel och bidrar till minskade bullernivåer och materialslitage.

Vi använder oss av Noxudol®-massa som minskar resonansen genom att omvandla den till värmeenergi. Trots sin höga bullerdämpningsförmåga väger Noxudol® mindre än hälften av traditionella bitumenmattor. Dessutom har produkten utomordentlig värmeisoleringsförmåga och kondensskydd, och innehåller antirostmedel. Efter en beläggning med Noxudol® kan föremålen målas och ytan uppfyller även de mest krävande kraven för hög brandsäkerhet.

Noxudols® bullerdämpande beläggning lämpar sig för metaller och plaster som är 0,5–5,0 mm tjocka, såsom bilchassier, fartygsspant, och ventilationsrör.

Kontakt

    Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy

    Tel. + 358 20 144 2060

    Visa alla kontakter

    Kutepa-koncernen ospecialiserar sig på att leverera materialhanterings- och lagringssystem. Vi erbjuder alla tjänster som krävs i materialhanteringskedjan, däribland utrustningsplanering och tillverkning, och systeminstallation och underhåll.

    Läs mer