Slitage- och korrosionsskydd för material

Kutepa Rubber Service Oy

Du är här: Slitage- och korrosionsskydd / Ljud- och vibrationsdämpning

Ljud- och vibrationsdämpning

Ljud- och vibrationsdämpning minskar buller i industrianläggningar, på fartyg, och liknande. Minskad resonans förbättrar också säkerheten, förlänger utrustningens livscykel och bidrar till minskade bullernivåer och materialslitage.

Vi använder oss av Noxudol®-massa som minskar resonansen genom att omvandla den till värmeenergi. Trots sin höga bullerdämpningsförmåga väger Noxudol® mindre än hälften av traditionella bitumenmattor. Dessutom har produkten utomordentlig värmeisoleringsförmåga och kondensskydd, och innehåller antirostmedel. Efter en beläggning med Noxudol® kan föremålen målas och ytan uppfyller även de mest krävande kraven för hög brandsäkerhet.

Noxudols® bullerdämpande beläggning lämpar sig för metaller och plaster som är 0,5–5,0 mm tjocka, såsom bilchassier, fartygsspant, och ventilationsrör.

Kontakt

Lämna din kontakt information, att vi kan besvara, tack!

    Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy

    Tel. + 358 20 144 2060

    Visa alla kontakter

    Kutepa-koncernen ospecialiserar sig på att leverera materialhanterings- och lagringssystem. Vi erbjuder alla tjänster som krävs i materialhanteringskedjan, däribland utrustningsplanering och tillverkning, och systeminstallation och underhåll.

    Läs mer