Verkstad och tillverkning av delar

Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy

Du är här: Verkstad och tillverkning / Sandblästring och målning

Sandblästring, målning och beläggning

Vår tillverkningsverkstad består också av en målningsverkstad och sandblästringsverkstad, vilket gör det möjligt för oss att leverera rengjorda och belagda delar där så krävs. I samarbete med Kutepa Rubber Service kan vi även tillverka delar belagda med slitage- och korrosionsskydd.

Tjänster från målningsverkstaden

Våra tjänster från målningsverkstaden finns också tillgängliga för företag utanför vår koncern. Våra lokaler på 700 m² lämpar sig för att måla både enskilda objekt och små serier. Vi väljer alltid färger i samarbete med våra leverantörer, för att säkerställa att slutprodukten blir perfekt för dig.

Sandblästringstjänster

Sandblästring är idealiskt för rengöring av rostiga och smutsiga föremål och för att ta bort gammal färg och beläggning. Våra tjänster innefattar ommålning, skyddsbeläggning, och andra ombeläggningar av tidigare målade eller belagda objekt.

Kontakt

Lämna din kontakt information, att vi kan besvara, tack!

    Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy

    Tel. +358 20 144 2060

    Visa alla kontakter

    Kutepa-koncernen ospecialiserar sig på att leverera materialhanterings- och lagringssystem. Vi erbjuder alla tjänster som krävs i materialhanteringskedjan, däribland utrustningsplanering och tillverkning, och systeminstallation och underhåll.

    Läs mer